//Watch LaQuan Smith’s Fall 2019 NYFW Show | E!’s NYFW Front Five | E!
Watch LaQuan Smith's Fall 2019 NYFW Show | E!’s NYFW Front Five | E! 1

Watch LaQuan Smith’s Fall 2019 NYFW Show | E!’s NYFW Front Five | E!

Watch LaQuan Smith's Fall 2019 NYFW Show | E!’s NYFW Front Five | E! 2